Khái niệm:

Điều độ sản xuất là toàn bộ các hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất, điều phối, phân công lao động cho từng người, từng nhóm người, từng máy và sắp xếp thứ tự công việc ở từng nơi làm việc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ sản xuất.

Cũng có thể hiểu, điều độ sản xuất là quá trình đồng bộ hóa và lập kế hoạch các bước trong quy trình sản xuất để đảm bảo rằng quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và khách hàng nhận được đơn đặt hàng đúng tiến độ.

ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Tầm quan trọng của điều độ sản xuất:

Điều độ sản xuất có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp lựa chọn được phương án tổ chức và triển khai kế hoạch phù hợp, đảm bảo các yếu tố sau:

 • Khai thác khả năng sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.
 • Giảm thiểu thời gian chờ đợi vô ích của lao động, máy móc, thiết bị, hàng hóa dữ trữ,..
 • Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ với đơn hàng của Khách yêu cầu.
 • Tối ưu chi phí sản xuất.

Nhiệm vụ của điều độ sản xuất:

Tìm ra phương án khả thi đảm bảo giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các mục tiêu trên. Trong quá trình điều độ thường có rất nhiều phương án được đặt ra.

Mỗi phương án phù hợp với những điều kiện cụ thể và có những mặt tích cực riêng.

Nội dung bao gồm:

 • Dự tính các nguồn lực như số lượng máy móc thiết bị, nguyên liệu và lao động cần thiết.
 • Xây dựng lịch trình sản xuất, bao gồm: Khối lượng và số lượng công việc, tổng thời gian, thời điểm bắt đầu và kết thúc, thứ tự thực hiện.
 • Phân giao công việc và thời gian phải hoàn thành trong những khoảng thời gian nhất định cho từng bộ phận, từng người, từng máy…
 • Sắp xếp thứ tự các công việc trên các máy và nơi làm việc nhằm giảm thiểu thời gian ngừng máy và thời gian chờ;
 • Theo dõi, phát hiện những biến động bất thường.

Các kỹ thuật trong điều độ sản xuất:

 • Phân giao công việc trên một máy
 • Đến trước làm trước (First come, First serve – FCFS)
 • Thời gian hoàn thành ngắn nhất (Earliest Due Date – EDD)
 • Thời gian gia công ngắn nhất (Shorted Processing Time – SPT)
 • Thời gian gia công dài nhất (Long Processing Time – LPT)
 • Thời gian dư thừa (Slack)
 • Tỷ số tới hạn (Critical Ratio – CR)
 • Phân giao công việc cho hai đối tượng (ứng dụng nguyên tắc Johnson
 • Phân giao công việc cho nhiều đối tượng

Một số nguyên tắc phân giao công việc thường gặp:

Nguyên tắc ưu tiên công việc cho một máy (FCFS, EDD, SPT, LPT, Slack, CR);

Ứng dụng nguyên tắc Johnson để phân giao công việc cho 2 máy;

Ứng dụng nguyên tắc Hungary để phân giao công việc cho nhiều đối tượng;

Xem thêm:

 

Bài viết mới nhất

 • Top 5 Ngành nghề Tăng Trưởng Nhanh trong Năm 2023
 • HRM
 • Cẩm nang chọn CRM

Leave A Comment

Related Posts

 • Top 5 Ngành nghề Tăng Trưởng Nhanh trong Năm 2023
  Xem thêm ››
 • HRM
  Xem thêm ››
 • Cẩm nang chọn CRM
  Xem thêm ››