Sense ERP

Cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Công ty TNHH Sense ERP chuyên tư vấn, xây dựng và cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Sử dụng các công nghệ hiện đại như IoT, AI, Bigdata,… nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành của doanh nghiệp.

Các sản phẩm tiêu biểu: Hệ thống Sense ERP, Quản lý nhân sự Sense HRM, Quản trị sản xuất Sense MRP, Quản lý hàng tồn kho Sense WMS, Quản lý quan hệ khách hàng Sense CRM,…

Sense ERP được xây dựng dưới sự cố vấn của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau: quản trị nguồn lực sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, tài chính, …

Với nhiều năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ERP cho các công ty sản xuất lớn, các chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị và nhiều loại hình doanh nghiệp khác.

Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp, phân tích và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, quản lý giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả.

Triển khai ứng dụng phần mềm Sense ERP, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 với các chuyên viên về nghiệp vụ, hệ thống đảm bảo quá trình vận hành phần mềm của doanh nghiệp diễn ra liên tục và hạn chế tối đa các sự cố (nếu có)

Giải pháp công nghệ cho sự phát triển

Liên hệ với sense

Sản phẩm của Sense

Các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Sense ERP

Sense MRP

Sense FMS

Đăng Ký Tư Vấn